28. november 2021

Færdselslovens regler om den frivillige alkolåsordning ændres

Færdselslovens regler om den frivillige alkolåsordning ændres

 
Færdselslovens regler om den frivillige alkolåsordning ændres sådan, at alkolåsen i visse tilfælde kan vælges som et fuldt alternativ til en ubetinget frakendelse af førerretten. Den fulde frakendelsesperiode for tilfælde omfattet af den frivillige alkolåsordning kan erstattes med kørsel med alkolås, og at alkolåsperioden ikke skal udstrækkes ud over den periode, som førerretten er frakendt for. De almindelige betingelser for brug af alkolås – herunder vilkår, tilsyn og egenbetaling – ændres ikke. Dato for ændring af loven er ikke fastsat.