28. november 2021

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen besøger RTT

RTT havde i dag fint besøg fra Folketinget af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingsmedlem for Socialdemokraterne Jeppe Bruus Christensen.
 
Ministeren var på besøg for at se virksomheden, og høre nærmere om RTTs partnerskab med jobcenteret i Gladsaxe.
 
 
Her viser Jens Hultgren ministeren vores auto-el værksted.
(Til venstre for Jens ses Borgmester i Gladsaxe Kommune Karin Søjberg Holst,
journalist fra Gladsaxe Bladet, Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
samt fotograf fra Gladsaxe Bladet. Til højre for Jens ses formand for Mørkhøj Erhvervskvarter Erik Weidinger.)
 
Ministeren var også en tur nede i folieværkstedet og møde vores dygtige medarbejder Janni Hansen.
 
Undervejs fortalte Jens, at vi i RTT tager vores sociale og integrationsmæssige ansvar meget alvorligt.
 
RTT vil gerne bidrage til at holde hjulene i gang i det danske erhvervsliv, og sætte et eksempel for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi har derfor et meget tæt samarbejde med det lokale jobcenter, og har jævnligt flere virksomhedspraktikanter ansat.
 
Praktikanterne kan både være meget unge mennesker, som enten er nyuddannede og har svært ved at finde deres første job eller som ikke har nogen uddannelse. Det kan også være ledige med mange års erfaring på arbejdsmarkedet, som har været ofre for nedskæringer, og ikke har haft held med at finde et nyt job.
 
En win-win situation
For de ledige betyder praktikken, at de får en chance for at prøve sig selv af i en praktisk hverdag på en rigtig arbejdsplads, som på sigt kan hjælpe dem videre med et fast job. Vi får til gengæld muligheden for at spotte en mulig ny medarbejder, for erfaringen er, at virksomhedspraktik ofte er første skridt på vejen til senere ansættelse.
 
Der stilles de samme krav til vores praktikanter, som til vores andre medarbejder; mødestabilitet, ihærdighed og selvstændighed i arbejdet.
Som arbejdsgiver er det vores ansvar, at sørge for at rammerne er til stede for at praktikanten kan leve op til de forventninger.
Det gør vi bl.a. ved at have en fast mentor tilknyttet hver praktikant, som får til opgave at oplære praktikanten, og stå til rådighed for eventuelle spørgsmål ang. arbejdsopgaver, virksomhedskultur osv.
 
Udover at være en lærerig proces for både mentor og praktikant, bidrager det også til diversitet og social bevidsthed i virksomheden, da vi har ansatte og praktikanter fra alle samfundslag. Alle er ansat på lige vilkår uanset etnisk oprindelse og baggrund.
 
Fra ledig til afdelingsleder
En af succeshistorierne er Tor Berner Strandgaard, som i dag er afdelingschef i vores klargøringsafdeling i København.
Han startede for 2 år siden som klargøringsmand, efter en længere periode som ledig. Han viste sig hurtigt at være mødestabil og dygtig, og blev derfor ansat med løntilskud efter 20 ugers virksomhedspraktik. Efter tilskudsperiodens afslutning var vi fortsat meget tilfredse med Tor og valgte at tilbyde ham fastansættelse.
Tor er hårdtarbejdende, tager ofte selvstændigt initiativ til forbedringer og hjælper til i afdelingen -også uden for hans eget ansvarsområde.
Det blev taget med i overvejelserne, da vi skulle starte en ny afdeling op i september i år, og valget faldt på Tor som afdelingsleder.
Tor har indtil videre klaret opgaven til UG og det tegner lyst for den nye afdeling.
 
 
Tor fortæller sin historie til ministeren.
 
Der er mange flere gode historier af den slags i RTT, bare inden for det sidste år har vi fastansat tre virksomhedspraktikanter og vi vil meget gerne fortsætte det gode samarbejde med Gladsaxe kommune.
 
 
Mette Frederiksen sluttede af med at sige, at hun syntes, det var et rigtigt godt stykke arbejde vi gjorde, og at hun meget gerne ville prale af os ude i byen.
 
Vi er stolte af at være en del af en virksomhed, som tager socialt ansvar, og håber at vi har givet Mette Frederiksen nogle ideer og tanker med hjem, som hun kan bruge i sit politiske arbejde.